Cách tính ITR

Giới thiệu ITR

ITR (Interpolation Trafffic Rate) là phương pháp đo lường hiệu quả của một chiến dịch SEO với số từ khóa lớn (>100 từ)

Phương pháp ITR tính toán dựa trên việc tính trung bình cộng lưu lượng tìm kiếm mỗi từ khóa nhân với hệ số vị trí từ khóa đó (trên kết quả tìm kiếm Google) để tạo ra một con số duy nhất giúp bạn đánh giá hiệu quả tổng thể của dự án SEO

 

Cột A: Danh sách từ khóa trong dự án SEO tổng thể
Cột B: Mỗi từ khóa sẽ xác định lượt tìm kiếm/tháng nhờ công cụ Keywords Planner của goolge
Cột C: Vị trí từ khóa hiện tại trên Google
Cột D: CTR lý thuyết: CTR – Click through rate – tỷ lệ người dùng click vào website trên Google (lý thuyết), tỷ lệ này phụ thuộc vào vị trí từ khóa, vị trí càng cao thì CTR càng cao. CTR lý thuyết sẽ lấy theo bảng dưới đây

 

Bảng CTR lý thuyết này dựa trên nghiên cứu 100.000 từ khóa từ 100 website các ngành nghề khác nhau.

Cột E = Cột B * Cột D

Traffic lý thuyết tối đa: là traffic lý thuyết khi tất cả từ khóa top 1

ITR = Traffic lý thuyết hiện tại / Traffic lý thuyết tối đa

0902 5053 89

Contact Me on Zalo